Aktsiisiladu, Tolliladu, Tolliagentuur, Laohotell

Estonia Logistics OÜ on Riigiressursside Keskus OÜ 100% tütarettevõte, mille kaudu osutame erinevaid laoteenuseid, sh. aktsiisiladu (alkohol), tolliladu ja tavaladu. Lisaks laoteenustele osutame ka tolliagentuuri teenuseid ning korraldame siseriiklikku transporti (konteinerite transport, jaotusvedu). Estonia Logistics OÜ osutab teenuseid enamikes RRK-le kuuluvates logistikaparkides.

Suure osa meie Klientidest moodustavad ettevõtted, kes opereerivad ise mõnes RRK Logistikapargis ning kes näevad võimalust kombineerida laopinna üürimist laoteenuste kasutamisega (tolliladu, aktsiisiladu, tavaladu). Kombineeritud lahenduse kasutamine annab võimaluse hoida üürimisega kaasnevad püsikulud minimaalsed. Väljaspool üüripinda ladustatakse sageli ajutiselt suurenevat laovaru, seisvaid- ja mittestandardseid kaupasid jne. Ennekõike tähendab see Kliendile rahalist kokkuhoidu, samuti ka mugavust.

Estonia Logistics OÜ laod on Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud ja sobivad eritemperatuuri mittevajavate toiduainete ladustamiseks.

Meie tänased kaubagrupid on:

• eritemperatuuri mittevajavad toidukaubad
• alkohoolsed- ja mittealkohoolsed joogid
• toiduainetööstuses kasutatavad lisaained
• erinevad tööstuskaubad
• tootmisseadmed ja –liinid
• messi- ja kolimiskaubad, arhiivid
• antiikmööbel
• erinevad sõidukid (hobiautod jne.)