Estonia Logistics OÜ

Estonia Logistics OÜ, registrikood 10588558, on Osaühing Riigiressursside Keskus 100% tütarettevõte, mille kaudu osutame erinevaid laoteenuseid, sh aktsiisiladu (alkohol, tubakas), tolliladu ja tavaladu. Lisaks laoteenustele osutame ka tolliagentuuri teenuseid ning korraldame siseriiklikku transporti (konteinerite transport, jaotusvedu). Estonia Logistics OÜ osutab teenuseid enamikes RRK-le kuuluvates logistikaparkides.

Suure osa meie Klientidest moodustavad ettevõtted, kes opereerivad ise mõnes RRK Logistikapargis ning kes näevad võimalust kombineerida laopinna üürimist laoteenuste kasutamisega (tolliladu, aktsiisiladu, tavaladu). Kombineeritud lahenduse kasutamine annab võimaluse hoida üürimisega kaasnevad püsikulud minimaalsed. Väljaspool üüripinda ladustatakse sageli ajutiselt suurenevat laovaru, seisvaid- ja mittestandardseid kaupasid jne. Ennekõike tähendab see Kliendile rahalist kokkuhoidu, samuti ka mugavust.

Meie tänased kaubagrupid on:

  • eritemperatuuri mittevajavad toidukaubad
  • alkohoolsed- ja mittealkohoolsed joogid
  • tubakatooted ja alternatiivsed tubakatooted
  • toiduainetööstuses kasutatavad lisaained
  • erinevad tööstuskaubad
  • tootmisseadmed ja –liinid
  • messi- ja kolimiskaubad, arhiivid
  • antiikmööbel
  • erinevad sõidukid (hobiautod jne)

Estonia Logistics OÜ laod on Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud ja sobivad eritemperatuuri mittevajavate toiduainete ladustamiseks

Aktsiisilao teenused

Aktsiisikaupade (alkohol, tubakas) täisteenust pakume RRK Liiva Keskuses aadressil Liivalao 11, Tallinn. Meie aktsiisladu on küll väike, kuid Kliendid oskavad hinnata selle eeliseid – kiire, soodne ja personaalne teenindus. Estonia Logistics OÜ aktsiisilaopidaja number on EE1B001770001 ning aktsiisilao number on EE1B001770101.

Tolliagentuuri teenused

Kaupade tollivormistus nii import-, eksport- kui ka transiitkaubale. Kasutades tolliladu ja tolliagentuuri teenuseid on võimalus tasuda impordimaksud kuni 25 päeva jooksul pärast kaupade deklareerimist vabasse ringlusesse.

Estonia Logistics OÜ-le on väljastatud tolliagentuuri
tegevusluba nr TA/0032/EE100EE.

Laohotelli teenused

Tavakaupade hoiustamise teenust pakume täna kahes RRK Logistikapargis:
Liiva Keskus aadressil Liivalao 11, Tallinn (küttega ladu, 2500m²).
Tapa Logistikapark aadressil Karja 8, Tapa, Lääne-Virumaa (kütteta ladu, 16 000m²)

Tollilao teenused

Tolliladu loob võimaluse tasuda kaupade importimisega kaasnevad maksud (tollimaks, käibemaks) vahetult enne kauba lubamist vabasse ringlusesse. Kui saabuvad kaubakogused on suured (konteiner, treiler jne.), siis tolliladu võimaldab impordimaksud tasuda osade kaupa. Impordimaksud tuleb tasuda ainult selle koguse pealt, mis tollilaost välja võetakse. Tolliladu kasutatakse sageli ka kaupade edasimüümiseks oma partneritele ilma kaupa vabasse ringlusesse lubamata (omanikuvahetus ilma makse tasumata).

Teatud tingimustel võimaldame Klientidel ka tolliladu üürida ja kaupa käidelda (komplekteerida, laadida jne) enda meeskonnaga. Sellist lahendust eelistavad enamasti kasutada RRK Logistikaparkides asuvad ettevõtted, kes teatud perioodidel vajavad oluliselt suuremat tolliladu kui nende enda ladu. Nimetatud teenuse kasutamine annab võimaluse kasvatada hüppeliselt kaubamahte minimaalsete kuludega. Tolliladu üürides vabanevad ettevõtted ka lisatagatise esitamisest Maksu- ja Tolliametile.