Liginullenergiahoonete ehituseks sobiva mullbetoonkomposiitmaterjali arendusprojekt

Osaühing Riigiressursside Keskus, registrikood 10175373 on saanud Euroopa Liidu rahastamise meetme „TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade arendamiseks” tegevuse „Teadus- ja arendustegevuse programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” kaudu perioodil 15.01.2021- 14.07.2023 toetuse mullkomposiitmaterjali arendusprojektile, 459 669 € ulatuses.

Täpsem info https://www.rtk.ee/meede-nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud.

Toetuse eesmärk on kaasa aidata ettevõtete rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes ja seeläbi soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.

Liginullenergiahoonete ehituseks sobiva mullbetoonkomposiitmaterjali arendusprojekti toetuse saaja on Osaühing Riigiressursside Keskus.

Projektiga seotud teadusasutused on Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool, kellega koostöös on kavas välja arendada tehnoloogiline protsess autoklaavitud mullbetoonil ja soojustuskihil põhinevate materjalide tootmiseks.

Arenduse ja selle jätkuarenduste tulemusena on võimalik valmistada suures osas Eestis leiduvatel ressurssidel baseeruvaid mullbetoonist soojustatud ehituselemente.

Projekti lõpparuanne on esitatud 21.08.2023